Saturdag 26 september is de dag fan de Europese Talen (en burendag), met organiseert deur ut Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), Mercator Europeesk Kennissintrum/Fryske Akademy, gemeente Waadhoeke en City of Literature Ljouwert. de Gemeente. Er is fan 11:00 – 12:00 un bijeenkomst in ut gemeentehús, wer  genoat Roelina foarleseContinue Reading