Bijnamen

In 2016 binne we begonnen Franekers te fragen naar bijnamen foar karakteristieke òbjekten in ônze stâd..

Bij ut útkommen fan disse website wille we dy draad wear oppakke.
Om de twee maanden wurdt op disse site un foto setten fan un gebouw, un monument, un skulptuer òf ander òbjekt in Franeker.

Op Friends of Frjentsjer komt dan un link hier naar toe.

De bedoëling is dat je un echte Franeker bijnaam dêrfoar bedinke. Lyfst, su as un bijnaam bedoëld is, met un spòttende, iroanise, sinise ondertoan. Mar ok skattuge koasnaamkes kinne instuerd wurde.

De tiid foar ut insturen is 14 dagen.
Binnen 14 dagen dêrna wurdt bekend maakt welke bijnaam ferkoazen is tòt “offisjeel registrearde bijnaam”.

Un seleksy fan de tyn mooiste wurde op disse site fereeuwugd.

Offisjeel: Renate
Bijnaam: Houten Klaske
24 september 2016

Winnaar:
Arie Doldersum
De zware najaarsstorm van oktober 2013 hield stevig huis in Nederland. Ook in de gemeente Franekeradeel overleefden vele bomen deze storm niet. Meestal levert dit niet veel op behalve extra open haard hout. Dit keer heeft kunstenaar Bob van der Werff echter uit een gesneuvelde boom uit de gemeente Franekeradeel een prachtig beeld gemaakt.Zijn beelden laten altijd nog iets zien van hun oorsprong, een kastanjeboom die ooit was. Het beeld is een hommage aan Renate die model stond, maar ook aan de kastanjeboom die elke inwoner in onze gemeente jarenlang heeft kunnen bewonderen in het stadspark.Nu staat het beeld (in bruikleen) in de centrale hal van het gemeentehuis en kunnen inwoners het beeld ‘Renate’ bewonderen wat eerst de boom was.
Bron: franekeradeel.nl

“Renate”, het beeld dat lange tijd in het gemeentehuis heeft gestaan heeft een plek in het park gekregen.
Het beeld is gemaakt van de oude kastanje die in 2013 door de storm, Op de plaats waar de boom heeft gestaan is nu het daaruit gemaakte beeld geplaatst.
Bron: https://www.franekeractueel.frl/nieuws/franeker-stadspark-feestelijk-heropend-film/