Opgave 5 – 28 september 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag. Hoe skrive we in ut Franekers: MONDKAPJE? Stuer jimme antwoard foar 1 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je … Meer lezen over Opgave 5 – 28 september 2022Continue Reading